Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/sidelang/webapps/nlf/components/com_joomfish/helpers/defines.php:94) in /home/sidelang/webapps/nlf/templates/rt_ver_multi_nlf/rt_styleswitcher.php on line 32
בית המשפט הצבאי לערעורים
gototop
מידע כללי בית המשפט הצבאי לערעורים
בית המשפט הצבאי לערעורים גרסת הדפסה דואר אלקטרוני

עד לסוף שנות השמונים לא הייתה קיימת כלל ערכאת ערעור ומערכת המשפט הצבאית בשטחים הכבושים כללה ערכאה אחת בלבד. בשנת 1985 הוגשה לבית המשפט העליון עתירה בדרישה כי תוקם ערכאת ערעור של מערכת בתי המשפט הצבאיים. בשנת 1988 העתירה אמנם נדחתה, אולם בית המשפט העליון המליץ להקים ערכאת ערעור [1]. בעקבות המלצה זו, הוצא תיקון לצו בדבר הוראות ביטחון [2] אשר הורה על הקמת בית המשפט הצבאי לערעורים החל מחודש אפריל 1989.

בית המשפט הצבאי לערעורים יושב ב"מחנה עופר" ושומע עררים וערעורים על החלטות ופסקי דין של כל בתי המשפט הצבאיים הפועלים על פי החקיקה הצבאית שחלה בשטחים הכבושים. פרט לערעורים על פסקי דין שניתנו על ידי הרכב של שלושה שופטים, יושב בית המשפט הצבאי לערעורים כדן יחיד בלבד ואין עליו ערכאת ערעור נוספת. בשורה ארוכה של פסקי דין שב וקבע בית המשפט העליון כי אין הוא יושב כערכאת ערעור על בית המשפט הצבאי לערעורים וסירב להתערב ככלל בהחלטותיו. רק ביחס לעצורים מנהליים מגלה בית המשפט העליון נכונות עקרונית להפעיל ביקורת שיפוטית על בתי משפט הצבאיים, אך גם במקרים אלו ההתערבות בשיקוליהם היא יוצאת דופן.

_______________________________

[1] בג"ץ 87/85 ג'מאל אחמד ג'בר ארג'וב נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון, פ''ד מב(1) 353

[2] צו בדבר הוראות בטחון (תיקון מס' 58) (יהודה והשומרון) (מס' 1265), התשמ"ט-1989.

 
website by: neora.pro